Måldomaren

Måldomaren

En lyckad effekt med olika fogfärg fångar ens uppmärksamhet

Fogfärgen har stor betydelse för fasadens helhetsintryck. I detta kvarter är det murat med ett gult tegel - Gul spånad - men det ser ut som om två olika gula tegel har använts.

Arkitekten önskade något som glimmar och fångar lite uppmärksamhet i kvarteret, som i övrigt består av det traditionella röda och gula teglet. Valet blev ett svart glaserat tegel från Haga Tegelbruk.

Måldomaren

Produkter

Fasadtegel: Gul spånad, Röd spånad, Svart glaserad
 

Fakta

Byggherre: Peab Bostad
Arkitekt: Lund & Wallentin Arkitekter och Design
Byggår: 2011
Stad/land: Kolonvägen, Solna, Stockholm, Sverige

Måldomaren
Måldomaren
Måldomaren
Måldomaren
Måldomaren