Monier

Monierbygget

Även med en tung fasad, framstår byggnaden som lätt. Detta beror på att tegel och fog är i fas

Tegelfasaden är vald för att ge ett hantverksmässigt och solitt fasaduttryck, som harmonierar med de befintliga, kulturminnesmärkta verkstadsbyggnaderna i omgivningen.

Valet av tegelsten var ett av de viktigaste arkitektoniska besluten, med en ljus, varm, grå färg ger teglet ett visuellt löfte om streetracing och bakgårdens atmosfär.

Fogarna ligger i jämnhöjd med stenen, för att skapa ett mer exakt och homogent uttryck som understryker byggets volym och där murbrukets färg framträder.
 
Byggnaden skall uppfattas som lätt, trots tungt fasadmaterial. Tegelstenen understryker den monolitiska byggvolymen, och variation och spel i tegelytan er mycket viktig för att ge byggnaden ett karaktäristiskt uttryck.
Utdrag ur A-labs presentation av projektet i Mur + Betong.

Monier

Produkter

Tegel: Terca Bemmel Blauw, ljus grå wasserstrich, Long format.
Murat med grått murbruk och rakt avdragna fogar.
 

Fakta

Byggherre: Norwegian Property ASA
Arkitekt: Norwegian Property ASA
Byggår: 2015
Stad/land: Oslo, Norge

Monier
Monier
Monier
Monier
Monier
Monier