Sege Park

Sege Park

En fasad med fina kontraster i mörkt och ljust tegel

Byggherren önskade en kombination av mörkare och ljusare fasadyta. För byggherren var det också viktigt att välja ett fasadmaterial som är hållbart och underhållsfritt.
 
Efter rådgivning med Wienerbergers säljkontor i Malmö blev valet ett vitt tegel och ett brunsvart tegel från Wienerberger.

Sege Park

Produkter

Fasadtegel Brunsvart spånad och Knabe 1 vit
 

Fakta

Byggherre: Contentus AB
Arkitekt: NP Arkitketer
Byggår: 2012
Stad/land: Kronetorpsgatan, Malmö, Sverige

Sege Park
Sege Park
Sege Park
Sege Park
Sege Park