Tenoren - Malmö Live

Tenoren - Malmö Live

PT 465 Röd Nyanserad - en homogen yta på fasaden

Tenoren är ett högt teglat bostadshus med 19 våningar. Huset ligger bredvid Malmö live, den nya hotell-, konferens- och konsertanläggningen i centrala Malmö.
 
Arkitekten fastnade för teglet PT 465 Röd Nyanserad med dess fysiska karaktär hos ett rött tegel och dess fina naturliga variation i ytan. En rödbrun fog valdes också för att få en relativt homogen yta på fasaden.

Tenoren

Produkter
 
 
Fakta
Byggherre: Brf - Tenoren
Arkitekt: Johan Celsing Arkitektkontor
Byggår: 2014-2015
Stad/land: Dag Hammarskölds Torg 9, Malmö

Tenoren
Tenoren
Tenoren
Tenoren
Tenoren
Tenoren
Tenoren
Tenoren
Tenoren
Tenoren