Tegelblock från Wienerberger har blivit populärt i Europa.

Tegelblock
I Sverige väljer fler och fler att bygga hus i tegelblock, eftersom de är lätthanterliga, snabba att montera, bra isolerade, prisvärda och har samma goda egenskaper som en tegelvägg.

Porotherm introducerades i Sverige 2003

Porotherm tegelblock från Wienerberger fick sin introduktion på den svenska marknaden under 2003, även om det var en svensk ingenjör, som redan 1958 var med och uppfann och tog patent på produkten. Härefter såldes rättigheterna till tegelleverantören Wienerberger, som startade produktion av tegelblocken först 1969 i Tyskland.

Tomas Gustavsson, som är tekn. lic, byggnadskonstruktör och har arbetat med olika projekt med tyngdpunkt på tegel och murverk, säger:

”Tegelblocken är nu på väg att bli ett etablerat byggmaterial –speciellt i Skåne. Detta har sin orsak i att tegel representerar en lång tradition här. Och inte minst ser man de många fördelar produkten har. Tegel ju är ett utmärkt underlag att putsa på, och putsade fasader har under en rad år varit mycket populära. I mitt arbete som byggnadskonstruktör och kvalitetsansvarig har jag varit involverad i 30-40 Porothermprojekt, och erfarenheterna är överlag goda och positiva.”

Välkänt och beprövat byggmaterial

Porotherm tegelblock står för 36 procent av den samlade omsättningen i Wienerberger koncernen, som är världens största producent av tegelprodukter. I Sverige producerar Wienerberger fasad och murtegel på Haga tegelbruk i Enköping, som är det sista kvarvarande tegelbruket i Sverige. Tomas Gustavsson säger:
 
”Jag tror att det är bara en fråga om tid innan Porotherm slår igenom på allvar och i större omfattning i övriga Sverige också, eftersom tegelblocken har varit och är ett känt och etablerat byggmaterial i många europeiska länder i årtionden. Det är bl.a. ett av de mest använda materialen vid nybyggnation i Tyskland. Än så länge är det mest i styckebyggda hus  och mindre grupphusområden, som man använt Porotherm här, men efterhand kommer nog även de större aktörerna i branschen att få upp ögonen för denna byggmetod."

Bra och sund innemiljö året runt

Porotherm tegelblock ger god värmeisolering och rätt använda en bra och sund innemiljö. Porotherm är tillverkade i oorganiskt material av lertegel och blir bränt i 1000 grader, vilket innebär att putsade Porothermväggar inte kan drabbas av de mögelproblem som är vanligt i väggar med t.ex. puts på cellplast utanpå en trästomme. Tomas Gustavsson säger: 
 
”Förutsättningarna är goda att få ett bra inomhusklimat med denna byggnadsteknik, eftersom ytterväggarna uteslutande innehåller oorganiskt material. Vidare ger värmetrögheten i stenbaserade ytterväggar betydligt bättre komfort under sommarhalvåret än hus byggda med konventionell lättbyggnadsteknik. Dessutom är Porotherm mycket lätta att jobba med.  De planslipas i tillverkningen, vilket ger en mycket enkel murning och reducerar murningstiden radikalt jämfört med traditionell murning. Tegel är ju ett keramiskt material, bränt i flera dygn, och innehållet av byggfukt är därför lågt, om väggarna skyddas mot kraftig nederbörd i byggskedet. Det innebär att uttorknings tiden efter murning normalt inte är problematisk. Sammantaget är Porotherm väggar attraktiva i förhållande till de totala byggkostnaderna. Det är lite som att bygga med klossar. Efter en kort introduktion kan normalt metoden användas även av hantverkare som tidigare inte arbetat med materialet.”

Om Wienerberger AB

Wienerberger AB är marknadsledande tegelleverantör och har ett av Sveriges bredaste sortiment av mursten, takpannor, marktegel och Porotherm. Wienerberger har sitt huvudkontor i Malmö och producerar tegel på Haga tegelbruk i Enköping. Dessutom producerar Wienerberger balkar på fabriken i Sköldinge. Läs mer på hemsidan www.wienerberger.se

 

Flera fakta